UČENIE JE VZŤAH

O ČO NÁM IDE?

Každá žiačka/žiak má potenciál učiacej inteligencie. Inšpirujeme učiteľky/učiteľov, aby tento potenciál aktivovali hrou. Zážitková učiaca hra má niekoľko vlastností: pozorovanie, zovšeobecňovanie, modelovanie/použitie a testovanie, ktoré sa prelínajú.  Žiačky/žiaci si ňou vytvárajú spôsobilosť vynájsť sa v nových situáciách.

Konštruktivizmus vychádza z predpokladu, že rozumenie je najkvalitnejšie, keď si ho žiačka/žiak vytvára autonómne.

Príklad inšpirácie dejepisnej úlohy, ktorej otvorené otázky prelínajú všetky vlastnosti zážitkovej hry

 

 

1. Čo je na kotúčoch premietačky a z čoho sa skladá?

2. Nakresli si celý svoj život na hárok papiera

3. Nastrihaj si z papiera rovnaké dieliky a nakresli ho na ne

4. Aké to má výhody?

5. Čo je hlavná výhoda rovnakého dielika?

6. Kde tento postup už používaš?

7. Kde by si tento postup ešte rada/rád použila/použil? 

 

KTO SME?

2015
Zorganizovali sme prednášku Milana Hejného na FiFUK.
 
2016
Začali sme spolupracovať ako aktivisti so ZŠ Felix.
 
2017
V spolupráci s učiteľom Dejepisu sme odštartovali prototyp
konštruktivistického inšpirovania Dejepisu (podľa Milana Hejného ide o prvý takýto pokus vôbec), vychádzajúci z Kinetickej Psychológie Víta Hejného.
 
2018
Na letnej škole Pytagoras 2018  sme prezentovali konštruktivistické inšpirovanie vyučovania slovenčiny.
 
2019
Vzniklo naše OZ Etri. Jeho prvým nadšeneckým/aktivistickým projektom je Open Dejepis 5-7:
https://moodle.etri.sk/, usr: test, pwd: P0zrite!

 

KONTAKT

Ivan Baltay
OZ ETRI, Sibírska 16, 83102, Bratislava-Nové Mesto
IČO: 51814552
DIČ: 2120829403
email: schizyfos@gmail.com

mobil: +421 911 635 430