UČENIE JE VZŤAH

O ČO NÁM IDE?

Inšpirujeme učiteľov humanitných predmetov k učeniu ‚vyrábaním vecí‘. Tak, aby si žiačky/žiaci všetky predmety tvorili sami hrou. Čiže na jednej strane stále vzniká veľa rôznych nápadov a na druhej najlepší variant, s ktorým ich porovnávajú. Inak povedané, vedia si vždy vytvoriť nielen korektnú skúsenostnú, ale aj ideálnu pravdivosť, čo im dáva najlepšiu evolučnú perspektívu.

Preto si programujú inteligentné nástroje, ktorými menia realitu v reálnom čase tak, že nastáva jej najpravdivejší variant. 

trocha viac o tom tu

Ukážky inšpiratívnych úloh

1. Filozofická úloha ‚Prečo je lepší obrázok, ako slová?‘ (pokračuje úlohou ‚Nakreslíme svoju verziu v Pythone‘)

a)

b) Slová „Pytagorova“, „veta“

2. Lingvistická úloha 1 ‚Rozdel slovo „Trimino“ na štyri rovnaké časti (pokračuje úlohou ‚Nakreslíme svoju verziu v Pythone‘)

3. Lingvistická úloha 2 ‚Nájdi najmenší počet vzorov na písanie digitálnych číslic‘ (‚pokračuje úlohou ‚Naprogramujeme svoju verziu v Pythone‘)

#  ###  ###  #  #  ###  ###  ###  ###  ###  ###
#     #        #  #  #  #       #          #  #   #  #  #  #  #
#  ###  ###  ###  ###  ###      #  ###  ###  #  #
#  #           #      #       #  #  #      #  #   #      #  #  #
#  ###  ###      #  ###   ###     #  ###  ###  ###

4. Dejepisná úloha ‚Čo je vo videu minulosť, prítomnosť a budúcnosť?‘ (pokračuje úlohou ‚Spravíme svoju schému premeny budúcnosti na prítomnosť a prítomnosti na minulosť v Pythone‘)

5. Dejepisná úloha 2 ‚Záleží na poradí?‘ (pokračuje úlohou ‚Tvoríme svoje konkrétne etické postupy v Pythone‘)

ĎALŠE DEJEPISNÉ PRÍKLADY

Ďalšie dejepisné príklady sú tu: https://moodle.etri.sk/, usr: test, pwd: P0zrite!

TÉMATICKÉ ČARBANICE, BLOGOHRAČKY

 

KTO SME?

2015
zorganizovali sme prednášku Milana Hejného na FiFUK.
 
2016
začali sme spolupracovať ako aktivisti so ZŠ Felix.
 
2017
v spolupráci s učiteľom Dejepisu sme odštartovali prototyp
konštruktivistického inšpirovania Dejepisu (podľa Milana Hejného ide o prvý takýto pokus vôbec), vychádzajúci z Kinetickej Psychológie Víta Hejného.
 
2018
na letnej škole Pytagoras 2018  sme prezentovali konštruktivistické inšpirovanie vyučovania slovenčiny
 
založili sme OZ ETRI, ktoré nechce byť spájané so žiadnym s existujúcich marketingových finančných modelov a preto už vyše roka vymýšľa svoj striktne etický, naivný zvnútra. To je pre neho dôležitejšie, ako to, že by jeho logická štruktúra bola známa a všeobecne rozšírená a populárna.
 
2019
Jeho prvým naivným projektom je Open Dejepis 5-7. Inšpirácie sú pre Vás hotové a môžete z nich robiť svoje dejepisné úlohy. Tak potenciálne vzniká učiteľská komunita otvorene zdieľajúca a zovšeobecňujúca svoje nápady didaktických prostredí, cieľov, tém do ich najlepších variantov. Touto činnosťou vzniká empirická teória/empirické kurikulum konštruktivistického vyučovania Dejepisu. Neskôr sa samozovšeobecní do tématického kurikula všetkých predmetov.
 
Tieto bottom-up princípy sú v 100% súlade s invariantom konštruktivizmu, s intelektuálnou autonómiou všetkých jeho účastníkov.
 

KONTAKT

Ivan Baltay
OZ ETRI, Sibírska 16, 83102, Bratislava-Nové Mesto
IČO: 51814552
DIČ: 2120829403
email: schizyfos@gmail.com

mobil: +421 911 635 430